Online webinarlar platformasi

Internet orqali darslar, uchrashuvlar va boshqa turdagi muloqotlar tashkil qilish.

Narxlar va to'lov Loyiha haqida

Yangi webinarlar

Blended Learning Essentials

Webinar room for participants of the course

MOODLE tizimi bo’yicha vebinarlar

MOODLE masofadan o'qitish tizimida kurs qatnashchisi sifatida o'qish ko’nikmasini shakllantirish va rivojlantirishga mo'ljallangan vebinar mashg'ulotlari.

Himoyalangan: IELTS course Masterclass

Oldindan ko'rich uchun matn yo'q, chunki bu himoyalangan maqola.

O’zDJTU huzuridagi FLEDU – O’zbekistonda Xorijiy tillar elektron jurnal va internet portali veb muloqot muhiti!

Xalqaro aloqalar veb muloqotlari uchun

Himoyalangan: REEL: Real Enjoyable English Language

Oldindan ko'rich uchun matn yo'q, chunki bu himoyalangan maqola.